UVJETI KORIŠTENJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja regulirani su odnosi između kupaca i prodavatelja u web trgovini poljoposavec.com (u daljnjem dijelu web trgovina).

Registracijom i kupnjom u našoj web trgovini Kupac potvrđuje da je pročitao i da je suglasan s Općim uvjetima poslovanja.

UVJETI KUPNJE:

Ovi Uvjeti kupnje zajedno s Općim uvjetima poslovanja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između tvrtke POLJO POSAVEC d.o.o. i kupca.

PRODAVATELJ:

POLJO POSAVEC društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
(skraćeno: POLJO POSAVEC d.o.o.)
Dunjkovec, M. Gupca 5a, 40305 Nedelišće, Hrvatska
Adresa elektroničke pošte: webshop@poljoposavec.com

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 0187275
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 506.868,41 €
OIB 73839513975

Tijelo nadzora: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Uprava: August Posavec

Transakcijski računi otvoreni u:
Privredna banka Zagreb d. d., članica Intesa Sanpaolo Grupe HR5723400091116009617

KUPAC:

Punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba odnosno njezin zastupnik koja odabere barem jedan proizvod na internet stranici, ubaci ga u košaricu, odabere način plaćanja i pošalje narudžbu prodavatelju.

Kupac je odgovoran za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom naručivanja i/ili kupovine proizvoda u web trgovini POLJO POSAVEC d.o.o.. Za kupovinu se nije potrebno registrirati.

KORISNIK

Svaka osoba koja pristupi internet stranici poljoposavec.com, bilo u svrhu razgledavanja ili kupnje proizvoda koji se nude na toj stranici.

Korištenjem internet stranice POLJO POSAVEC d.o.o. smatra se da su korisnici stranice u svakom trenutku upoznati s Općim uvjetima poslovanja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

POLJO POSAVEC d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti ili zamijeniti sadržaj od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Stoga su korisnici dužni prilikom svake posjete internet stranici POLJO POSAVEC d.o.o. pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. U suprotnom, Prodavatelj se oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Korisnik prihvaća činjenicu da ponekad može biti otežan i/ili onemogućen pristup internet stranici poljoposavec.com zbog održavanja stranice ili zbog događaja na koje POLJO POSAVEC d.o.o. nema utjecaja.

Zabranjeno je koristiti internet stranice POLJO POSAVEC d.o.o. na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih te koji su po svojoj prirodi nezakoniti.

POLJO POSAVEC d.o.o. se u potpunosti odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani korištenjem internet stranice POLJO POSAVEC d.o.o.

Korištenje internet stranice poljoposavec.com se ne naplaćuje.

Jezik komunikacije na internet stranici poljoposavec.com je hrvatski jezik.

POSTUPAK KUPOVINE

1. odabrati kategoriju (Sjeme trave, Sporootpuštajuća gnojiva, Hobi gnojiva…)
2. odabrati podkategoriju (npr. kod Sporootpuštajućih gnojiva: Hortikultura ili Travnjaci)
3. odabrati proizvod
4. odabrati količinu – ukoliko je to 1 (jedan), potrebno je samo kliknuti na “Dodaj u košaricu”. Ukoliko želite veću količinu, potrebno je kliknuti na + do željenog broja pa onda ići na “Dodaj u košaricu”.
5. ako se želi nastaviti s kupnjom drugih proizvoda, potrebno je ponoviti radnje (od 1 do 4)
6. kad je odabir proizvoda gotov, kliknuti na “Vidi košaricu”.
U tom je pregledu moguće ispraviti narudžbu – mijenjati količinu, brisati odabrane proizvode. Kod mijenjanja količine potrebno je kliknuti “Ažuriraj košaricu”.
7. odabrati željeni način dostave (u slučaju da je odabrana dostava na adresu potrebno je upisati tražene podatke i nakon upisa kliknuti na “Ažurirajte ukupno”)
8. krenuti na plaćanje – unijeti obavezne podatke, provjeriti narudžbu i izabrati način plaćanja
9. naručiti

UVJETI PRODAJE

Prodavatelj se obvezuje davati što točniji opis proizvoda ponuđenih u web trgovini i sliku, no ne može jamčiti stopostotnu točnost prikazanih podataka. Moguća su odstupanja stvarnih podataka proizvođača od podataka dostupnih na internet stranici prodavatelja. Također, slike treba shvatiti informativno.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web trgovini nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, prodavatelj zadržava pravo na izmjenu u kojem slučaju će informirati kupca o promjeni ili ispravnosti cijene te omogućiti da se narudžba potvrdi ili otkaže.

Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručene artikle, kontaktirati će kupca telefonskim putem ili putem dostavljene adrese kako bi ga obavijestio o tome i ponudio alternativu.

Kod izvršenja obvezujuće narudžbe, odnosno sklapanja ugovora na daljinu, kupac potvrđuje da je upoznat o svim glavnim informacijama koje kupac treba znati prilikom zaključenja ugovora na daljinu, a sve u skladu sa čl. 60. Zakona o zaštiti potrošača i Općim uvjetima poslovanja prodavatelja.

Načini plaćanja

Web trgovina internet stranice POLJO POSAVEC d.o.o. omogućuje kupnju odabranih artikala plaćanjem debitnom/kreditnom karticom (MAESTRO, VISA, MASTERCARD, DINERS) ili prilikom dostave naručenih artikala – pouzećem. Uslugu plaćanja karticama omogućava CorvusPay sustav. Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu internet trgovine POLJO POSAVEC d.o.o. već su pohranjeni kod pružatelja usluge online plaćanja. CorvusPay sustav nije uključen u ugovorni odnos između prodavatelja i kupca.

Kupljena roba se ne isporučuje na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na transakcijskom računu prodavatelja. Ukoliko se uplata izvršava iz inozemstva, sve troškove transakcija snosi kupac.

Sve cijene prikazane na stranicama web trgovine POLJO POSAVEC d.o.o. iskazane su u eurima i uključuju zakonsku stopu poreza na dodanu vrijednost.

Račun za plaćene naručene artikle šalje se na e-mail adresu nakon izvršene dostave odnosno izdaje se kod osobnog preuzimanja. Kod odabira plaćanja pouzećem, Kupac naručene artikle plaća dostavljaču prilikom dostave.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja karticama provode se u eurima. Ukoliko se plaća nekom drugom valutom, iznos koji će teretiti karticu dobije se preračunavanjem eura u izabranu valutu, a prema tečaju Hrvatske narodne banke. Kod plaćanja navedeni iznos preračunava se u lokalnu valutu prema tečaju kartičarske kuće. Posljedica plaćanja u drugim valutama je moguće manje odstupanje naplaćenog iznosa od iznosa prikazanog u internet trgovini.

Dostava

Prilikom same narudžbe, kupac može zatražiti i njenu dostavu. Dostava se vrši nakon što je kod prodavatelja evidentirana uplata ukupnog iznosa.

Plaćenu i evidentiranu uplatu narudžbe moguće je preuzeti i osobno kod prodavatelja, bez dostave. Prije osobnog preuzimanja, potrebno je provjeriti da li su kupljeni artikli spremni za preuzimanje (telefonom, e-mail-om).

Trošak dostave nije uključen u istaknutu cijenu artikla. Točna cijena dostave za kupljene artikle biti će izračunata prema težini ili obujmu odabranih artikala te prema mjestu dostave i navedena u košarici kod potvrđivanja narudžbe. Dostava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske, a obavlja se putem dostavne službe koju izabere prodavatelj sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Za pošiljke većih gabarita dostava je moguća do prve fizičke prepreke koja onemogućava prilaz dostavnom vozilu stambenom objektu.

Povrat i reklamacije

Sukladno čl. 10. Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) svi prigovori te reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda mogu se izreći u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te putem telefaksa na jednu od adresa prodavatelja:

Dunjkovec, M. Gupca 5a, 40 305 Nedelišće
telefaks: +385 40 829 534
e-mail: webshop@poljoposavec.com

Pravo na reklamaciju kupac stječe ukoliko:

– se dostavljeni artikli razlikuju od naručenih
– su dostavljeni artikli oštećeni prilikom isporuke.

U slučaju da se nakon primitka kupljenog artikla od strane kupca pokaže da artikl ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru :

– zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
– zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugi artikl bez nedostatka,
– zahtijevati sniženje cijene,
– raskinuti ugovor i tražiti povrat novca.

Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom (čl. 420. Zakona o obveznim odnosima).

Ukoliko se kupac odluči za raskid ugovora i povrat novca, mora prodavatelju najprije dati primjereni rok za ispunjenje ugovora, odnosno rok da isporuči artikl bez nedostatka. Tek nakon tog roka, ako prodavatelj ne isporuči artikl bez nedostatka, kupac može raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa.

Zahtjev za povratom se obavezno dostavlja prodavatelju u pisanom obliku, a u prilogu mora biti račun iz kojeg je vidljiva kupnja kod prodavatelja.

Materijalni nedostaci proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke artikala koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Nedostatak postoji (čl. 401. Zakona o obveznim odnosima) :

– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja,
proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Odgovornost iz jamstva postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.

Jamstvo ne uključuje:

– kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
– kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
– kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
– rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
– kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…)
– baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
– mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

Jamstvo prestaje u slučaju:

– dogradnje, pregradnje ili bilo kakve neovlaštene izmjene na proizvodu
– ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
– korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
– ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

Odgovornost kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Stoga se preporuča da kupac, unatoč tomu što je preuzeo pošiljku neoštećene ambalaže, pažljivo otvara proizvod i što manje oštećuje ambalažu jer oštećena ambalaža utječe na vrijednost proizvoda.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, a koji rok počinje teći od dana kada je kupcu, odnosno osobi koju odredi kupac (a koja nije prijevoznik), kupljena roba predana u posjed.

U skladu sa čl. 74. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ugovor jednostrano raskida prije isteka navedenog roka popunjavanjem obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupnog na stranicama web trgovine Poljo Posavec d.o.o. ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, a koja mora sadržavati: ime i prezime osobe koja raskida ugovor, njezina adresa, broj telefona, telefaksa ili adresa elektroničke pošte, sve prema Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Navedeni obrazac ili izjavu potrebno je poslati na adresu prodavatelja, putem telefaksa ili elektroničke pošte.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti kupcu potvrdu o primitku obrasca/izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Dodatne informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora mogu se pronaći na poveznici: Zakon o zaštiti potrošača.

2. OBVEZA PRODAVATELJA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

U slučaju raskida ugovora, u skladu sa čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, prodavatelj je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je zaprimljen obrazac/izjava o jednostranom raskidu ugovora, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Iznimno, prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja prodavatelju osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

3. OBVEZA KUPCA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje ili preda robu prodavatelju, odnosno osobi koja je ovlaštena od strane prodavatelja za primanje robe.

Kupac snosi izravne troškove povrata robe prodavatelju.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

4. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u situacijama navedenima u čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

Moguće je i alternativno rješavanje sporova koje provode:

Hrvatska udruga za mirenje ( hum.mirenje@gmail.com )
Hrvatska gospodarska komora (Centar za mirenje: mirenje@hgk.hr, Sud časti HGK: sudcasti@hgk.hr )
Hrvatska obrtnička komora (Centar za mirenje: mirenje@hok.hr, Sud časti HOK: sud-casti@hok.hr )
Hrvatska udruga poslodavaca (Centar za mirenje: hup@hup.hr )

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor kupac može uputiti i putem aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Za savjete i informacije o prekograničnoj kupnji u Europskoj uniji, Norveškoj, Islandu ili Ujedinjenoj Kraljevini kupac se može obratiti Europskom potrošačkom centru Hrvatska na ecc-croatia@mingor.hr.

Ukoliko je proizvod kupljen na internetu, spor se može pokušati riješiti putem Platforme za online rješavanje potrošačkih pritužbi.

Platformom za internetsko rješavanje sporova kupac se može služiti ako:

 • Živi u državi članici EU-a ili u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Ujedinjenoj Kraljevini.
 • Poslovni nastan trgovca nalazi se u državi članici EU-a ili u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Ujedinjenoj Kraljevini.

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16 i 32/19)

Pravila privatnosti

I. Opći podaci

POLJO POSAVEC d.o.o., Dunjkovec, M. Gupca 5a, 40305 Nedelišće, OIB 73839513975 (u daljnjem tekst: „Poljo Posavec“) je vlasnik web stranice www.poljoposavec.com.

Kako bismo informirali Korisnike o načinima prikupljanja, obradi i zaštiti osobnih podataka, donijeta su ova Pravila privatnosti.

II. Zaštita osobnih podataka

Poljo Posavec brine se o Vašoj privatnosti i zaštiti osobnih podataka te obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR regulativa).

U smislu ovih Pravila privatnosti, fizičke osobe čiji se podaci obrađuju („ispitanici“ u smislu GDPR-a) naznačeni su kao Korisnici, a Poljo Posavec kao Voditelj obrade.

Poljo Posavec obrađuje podatke korisnika posvećujući pažnju načelima obrade osobnih podataka: zakonitost, poštenost i transparentnost obrade, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost te pouzdanost, sve u skladu sa GDPR regulativom.

Ovim Pravilima privatnosti se Poljo Posavec obvezuje da će u skladu s Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Prilikom posjeta ovim stranicama osobni podaci Korisnika ostaju tajni, osim ako ih Korisnik ne želi dobrovoljno otkriti. Drugim stranama nećemo otkrivati, prodavati ni prenositi podatke koje smo primili (osim u slučajevima propisanim Uredbom).

III. Koje osobne podatke korisnika prikupljamo

Poljo Posavec obrađuje osobne podatke korisnika (ispitanika) koji pristupaju i koriste našu web-stranicu www.poljoposavec.com kao i osoba koje koriste uslugu slanja upita putem e-maila webshop@poljoposavec.com koja je dostupna putem iste web stranice. Osobni podaci Korisnika koji se obrađuju prikupljaju se u pravilu od samih Korisnika.

Osobne podatke prikupljamo:

 1. Prilikom korištenja odnosno posjete web stranice od strane Korisnika (točka IV.)
 2. Prilikom korištenja usluge slanja upita odnosno ostvarivanjem kontakta s Korisnikom (točka V.)
 3. Prilikom kupnje robe putem webshopa (točka VI.)

IV. Korištenje stranice https://poljoposavec.com/

Kad Korisnici posjete našu web stranicu, Poljo Posavec putem svojih internetskih servera ili „kolačića“ prikuplja podatke i statističke informacije.

Podaci koji se ovim putem prikupljaju su:

 1. informacije o najposjećenijim stranicama i poveznicama,
 2. podaci o vremenu provedenom na web stranici,
 3. podaci o najtraženijim ključnim riječima,
 4. podaci o pretraživačima.

Navedeni podaci prikupljaju se u svrhu prilagodbe naše web stranice potrebama naših posjetitelja i korisnika.

Upotreba kolačića – engl. cookies

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju web stranica pohranjuje na Vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju. Koristimo kolačiće da vam omogućimo bolje korisničko iskustvo s obzirom na to da oni služe za pamćenje određenih postavki stranice (tzv. first-party cookies) kako bi web stranica normalno radila.

Koristimo i kolačiće trećih strana poput Facebooka i Googlea za praćenje aktivnosti posjetitelja naše web stranice. Kada je riječ o kolačićima trećih strana, koristimo Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti koji ukoliko želite možete onemogućiti na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za više informacija o kolačićima, načinu na koji su postavljeni, kako njima upravljati i kako ih obrisati, posjetite www.allaboutcookies.org ili www.youronlinechoices.eu.

Kako onemogućiti upotrebu kolačića?

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ove web stranice u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije svog preglednika. Za detalje o konfiguraciji kolačića u Vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku. Ako općenito želite više znati o kolačićima i kako funkcioniraju, možete se informirati na www.allaboutcookies.org.

V. Korištenje usluge slanja upita odnosno ostvarivanje kontakta

Putem web stranice Poljo Posavec omogućuje svojim Korisnicima ostvarivanje kontakta slanjem upita na sljedeći način:

 1. putem telefona na 040 829 368
 2. putem e-maila na webshop@poljoposavec.com

Ako nas kontaktirate na jedan od gore navedenih načina, moguće je da ćemo, na temelju Vašeg upita koji predstavlja Vašu privolu, na temelju našeg legitimnog interesa, obrađivati Vaše osobne podatke kako bismo:

 • odgovorili na Vaš upit
 • izradili traženu ponudu
 • obradili potencijalnu reklamaciju i poduzeli potrebne radnje
 • dali Vam informacije o našim proizvodima i uslugama.

U navedene svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke koje nam tom prilikom sami pružite, a to su:

 1. Vaše ime i prezime,
 2. broj telefona,
 3. adresa,
 4. e-mail,
 5. datum upita i priroda upita.

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka zavisno je o prirodi Vašeg upita koji obrađujemo dok za to postoji svrha.

VI. Kupnja robe putem webshopa

Ako ste odlučili kupiti robu putem našeg webshopa, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni u svrhu sklapanja, provedbe i izvršenja naših ugovornih obveza. U tom slučaju, obrađivati će se sljedeći osobni podaci:

 1. ime i prezime kupca
 2. adresa kupca u slučaju zahtijevane dostave robe,
 3. OIB-a po potrebi
 4. Podaci o kontaktu (telefon, e-mail, adresa)

Navedeni osobni podaci se obrađuju u svrhu realizacije kupnje putem webshopa i dostave robe kupcu ukoliko je kupac to zatražio. U ovom slučaju, osobni podaci čuvaju se u skladu s pravilima određenima prema Zakonu o računovodstvu dok se adresa kupca u slučaju dostave pohranjuje sve dok dostava nije u cijelosti izvršena.

Ukoliko je kupac zatražio dostavu robe na određenu adresu i dao podatke o toj adresi, isto predstavlja privolu kupca danu Poljo Posavecu da temeljem legitimnog interesa obrađuje osobne podatke kupca i to: ime i prezime, adresa, kontakt broj, e-mail kao i da te podatke proslijedi trećoj osobi – dostavnoj službi s kojom Poljo Posavec ima ugovorenu poslovnu suradnju i sklopljen ugovor o povjerljivosti osobnih podataka.

Prilikom plaćanja kreditnim karticama u web trgovini www.poljoposavec.com, kupac broj kreditne kartice i druge podatke upisuje izravno u obrazac pružatelja usluge online plaćanja (CorvusPay), koji je sigurnom SSL vezom spojen s našom web trgovinom. Podaci o kreditnim karticama kupaca ne pohranjuju se u sustavu web trgovine POLJO POSAVEC d.o.o. te ni na koji način nisu izloženi dohvatu niti neovlaštenom korištenju od strane trećih osoba.

Da bi se zaštitili osobni podaci, sami korisnici su odgovorni i dužni voditi brigu o sigurnosti svoje e-mail adrese i drugih podataka uz odgovarajuću antivirusnu zaštitu svog računala.

VII. Kako i s kim dijelimo Vaše osobne podatke

Osobne podatke Korisnika možemo dijeliti sa sljedećim vrstama primatelja:

a) s Izvršiteljima obrade osobnih podataka prilikom pružanja usluga obrade podataka, poput, ali ne ograničavajući se na obradu plaćanja, financijske savjetodavne usluge, IT podrška i sl. Ovi su pružatelji usluga, u skladu s uređenim ugovornim odnosima u svrhu zaštite osobnih podataka, obvezni koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu s našim smjernicama i strogo za svrhu koju smo ugovorili te su također obveznici primjene Zakona i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

b) s državnim tijelima na njihov zahtjev radi zadovoljenja obveze propisane pozitivnim pravnim propisima;

c) s bilo kojom drugom osobom isključivo uz privolu o tome.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Pravilima privatnosti ili ako Korisnik nije dao svoj izričiti, nedvosmisleni i informirani pristanak, Poljo Posavec ni pod kojim uvjetima ne prodaje, trguje, iznajmljuje ili na bilo koji drugi način dijeli prikupljene osobne podatke Korisnika.

VIII. Kako štitimo osobne podatke korisnika

U svrhu zaštite Vaših podataka, Poljo Posavec koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mehanizme koji onemogućuju trećim stranama neovlašten pristup osobnim podacima. Svaki Vaš osobni podatak biti će enkriptiran putem algoritama kako bi se osigurala sigurnost naše stranice te spriječila zloupotreba podataka. Vaše osobne podatke spremamo isključivo u elektroničkom obliku koristeći mehanizme koji će osigurati maksimalnu zaštitu vaših osobnih podataka.

Osobne podatke, osim putem tehničkih i organizacijskih mehanizama, štitimo pružanjem visoke razine fizičke zaštite osobnih podataka putem fizičke kontrole pristupa našim podatkovnim centrima i ograničavanjem ovlaštenja za pristup osobnim podacima.

IX. Prava korisnika

Kao Korisnik u svakom trenutku možete:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka
 • tražiti da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke
 • primiti osobne podatke o Vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te, gdje je to tehnički moguće, da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada Vaših podataka temelji na Vašoj privoli i provodi se na automatizirani način
 • zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo Vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na privoli, povući svoju privolu s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njezina povlačenja
 • zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
 • dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

X. Ostvarenje prava Korisnika

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva vezano uz obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete nam se obratiti putem e-maila: webshop@poljoposavec.com.

Ako sumnjate na povredu vezano uz zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

XI. Ograničenje odgovornosti

Iako se držimo svih traženih smjernica zakonske i druge regulative s ciljem sprečavanja neovlaštenog otkrivanja Vaših osobnih podataka, ne možemo garantirati kako neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće baš nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila privatnosti. Stoga do najveće mjere koje dopuštaju zakoni Republike Hrvatske, isključujemo odgovornost za eventualnu štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem Vaših osobnih podataka.

U slučaju da naša web stranica sadrži poveznice na druge web stranice, predlažemo Vam da provjerite njihova pravila privatnosti. Poljo Posavec njima ne upravlja i za njih nije odgovoran.

XII. Promjene ovih Pravila privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova pravila privatnosti su zadnji put izmijenjena 17.7.2023. godine.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

Sigurna i jednostavna online kupnja uz 3-D Secure 2.0 program

Online kupnja u stalnom je porastu zbog jednostavnosti i praktičnosti koju donosi. Zahvaljujući 3-D Secure programu, koji omogućava da se prilikom online kupnje korisnik autentificira, tj. potvrdi svoj identitet, ona je i izrazito sigurna. Globalni platni sustavi Mastercard i Visa razvili su vlastite programe sigurne online kupnje: Mastercard Identity Check™ i Visa Secure, bazirane na 3-D Secure protokolu, a prodajno mjesto koje koristi ove standarde prepoznat ćete po sljedećim oznakama:

Na online prodajnim mjestima koja su u 3-D Secure programu pri online kupnji Premium Visa karticama potvrđujete svoj identitet izdavatelju kartice pomoću koda koji se generira putem mobilnog tokena (mTokena) unutar MyWay aplikacije.

Na online prodajnim mjestima koja su u 3-D Secure programu pri online kupnji PBZ Mastercard, PBZ Visa Classic, PBZ Visa Inspire i PBZ Visa Bussines karticama, potvrđujete svoj identitet pomoću autentifikacijskog uređaja koji koristite – #withKEY, PBZmToken ili Čitač kartica. Ako ste korisnik usluge PBZ digitalnog bankarstva, najjednostavniji postupak autentifikacije je putem PBZ mobilne aplikacije u koju je integriran #withKEY. Saznajte više ovdje.

Opširnije o 3-D Secure 2.0 programu pogledajte na poveznici.

Verified by Visa – Ista kartica, dodatna online sigurnost.

Verified by Visa je usluga koja vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost. Jednostavnim postupkom Verified by Visa vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem vaše postojeće Visa kartice.

Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na “submit”. Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna.

Kako biste aktivirali Verified by Visa na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja vam je izdala vašu Visa karticu.

Opširnije o Verified by Visa usluzi pogledajte na poveznici.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja, prijedloga ili trebate više informacija o našim proizvodima i uslugama, slobodno nas kontaktirajte klikom na donji gumb. Radujemo se vašem upitu i obratit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku. Hvala Vam što ste odabrali Poljo Posavec kao svog partnera u hortikulturi.

Poljoposavec d.o.o.
Dunjkovec,
M. Gupca 5a,
40 305 Nedelišće

OIB: 73839513975

Matični broj: 0187275

Žiro račun: 2340009-1116009617

SWIFT: PBZGHR2X

IBAN: HR5723400091116009617

Tvrtka je upisana u
Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Temeljni kapital od 2.819.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.