SUPSTRATI

Ponosimo se vlastitom proizvodnjom vrhunskih supstrata koji su ključni za uspjeh vašeg vrta. Linija Biokompovit nudi univerzalnu zemlju na bazi organskih tvari, 100% prirodnu i bez kemijskih sastojaka, Biopost jača otpornost biljaka i potiče brži rast, a Biokompovit Trava osigurava bujan i zdrav travnjak.

SUPSTRATI

Ponosimo se vlastitom proizvodnjom vrhunskih supstrata koji su ključni za uspjeh vašeg vrta. Linija Biokompovit nudi univerzalnu zemlju na bazi organskih tvari, 100% prirodnu i bez kemijskih sastojaka, Biopost jača otpornost biljaka i potiče brži rast, a Biokompovit Trava osigurava bujan i zdrav travnjak.

SUPSTRATI

Ponosimo se vlastitom proizvodnjom vrhunskih supstrata koji su ključni za uspjeh vašeg vrta. Linija Biokompovit nudi univerzalnu zemlju na bazi organskih tvari, 100% prirodnu i bez kemijskih sastojaka, Biopost jača otpornost biljaka i potiče brži rast, a Biokompovit Trava osigurava bujan i zdrav travnjak.

 

BIOKOMPOVIT CLASSIC

Biokompovit je univerzalna zemlja na bazi organskih tvari za vaš vrt i ukrasno bilje. Sadrži bijeli i crni treset , glinu, kalcij i pijesak. Možemo ga koristiti samostalno ili njime poboljšati zemlju za sobno i balkonsko ukrasno bilje, kao i vrtove. 100% je prirodan bez kemijskih sastojaka. Zemlja sadrži sve prirodne elemente potrebne za rast i razvoj biljaka.

BIOKOMPOVIT CLASSIC

Biokompovit je univerzalna zemlja na bazi organskih tvari za vaš vrt i ukrasno bilje. Sadrži bijeli i crni treset , glinu, kalcij i pijesak. Možemo ga koristiti samostalno ili njime poboljšati zemlju za sobno i balkonsko ukrasno bilje, kao i vrtove. 100% je prirodan bez kemijskih sastojaka. Zemlja sadrži sve prirodne elemente potrebne za rast i razvoj biljaka.

BIOKOMPOVIT UNIVERZAL

Specijalni supstrat za pelargonije, sulfrinije, fuksije i ostalo zahtjevno balkonsko bilje. Sadrži crni i bijeli treset, zeolit, mineralno gnojivo sa mikroelementima, kalcij i pijesak. Mineralno gnojivo sa mikroelementima osigurava dugotrajno snabdijevanje hranjivim tvarima. Zeolit omogućava dobro gospodarenje vodom i hranjivim tvarima. Čisti kvarcni pijesak pruža dobru ocjeditost.

BIOKOMPOVIT UNIVERZAL

Specijalni supstrat za pelargonije, sulfrinije, fuksije i ostalo zahtjevno balkonsko bilje. Sadrži crni i bijeli treset, zeolit, mineralno gnojivo sa mikroelementima, kalcij i pijesak. Mineralno gnojivo sa mikroelementima osigurava dugotrajno snabdijevanje hranjivim tvarima. Zeolit omogućava dobro gospodarenje vodom i hranjivim tvarima. Čisti kvarcni pijesak pruža dobru ocjeditost.

BIOPOST

SPECIJALNI SUPSTRAT ZA SADNJU VINOVE LOZE, VOĆAKA, UKRASNOG GRMLJA I BILJAKA.

 • daje kompletnu hranu biljci
 • potpuno je prirodan i bez kemijskih sastojaka
 • omogućuje brži rast te ljepši cvijet i veći plod

BIOPOST

SPECIJALNI SUPSTRAT ZA SADNJU VINOVE LOZE, VOĆAKA, UKRASNOG GRMLJA I BILJAKA.

 • daje kompletnu hranu biljci
 • potpuno je prirodan i bez kemijskih sastojaka
 • omogućuje brži rast te ljepši cvijet i veći plod

BIOKOMPOVIT TRAVA

SPECIJALNI SUPSTRAT ZA SIJANJE TRAVE I NADOSIJAVANJE TRAVNJAKA

 • Specijalni supstrat sa mješavinom kvarcnog pijeska, bijelog i crnog treseta.
 • 100% je prirodan bez kemijskih sastojaka.
 • Specijalni supstrat za sijanje i nadosijavanje trave na nogometnim terenima, golfovima, okućnicama…
 • Jedna vreća supstrata 50 l u sloju od 1 cm pokriva 4 m².

BIOKOMPOVIT TRAVA

SPECIJALNI SUPSTRAT ZA SIJANJE TRAVE I NADOSIJAVANJE TRAVNJAKA

 • Specijalni supstrat sa mješavinom kvarcnog pijeska, bijelog i crnog treseta.
 • 100% je prirodan bez kemijskih sastojaka.
 • Specijalni supstrat za sijanje i nadosijavanje trave na nogometnim terenima, golfovima, okućnicama…
 • Jedna vreća supstrata 50 l u sloju od 1 cm pokriva 4 m².

BIOKOMPOVIT CLASSIC

Biokompovit je univerzalna zemlja na bazi organskih tvari za vaš vrt i ukrasno bilje. Sadrži bijeli i crni treset , glinu, kalcij i pijesak. Možemo ga koristiti samostalno ili njime poboljšati zemlju za sobno i balkonsko ukrasno bilje, kao i vrtove. 100% je prirodan bez kemijskih sastojaka. Zemlja sadrži sve prirodne elemente potrebne za rast i razvoj biljaka.

BIOKOMPOVIT UNIVERZAL

Specijalni supstrat za pelargonije, sulfrinije, fuksije i ostalo zahtjevno balkonsko bilje. Sadrži crni i bijeli treset, zeolit, mineralno gnojivo sa mikroelementima, kalcij i pijesak. Mineralno gnojivo sa mikroelementima osigurava dugotrajno snabdijevanje hranjivim tvarima. Zeolit omogućava dobro gospodarenje vodom i hranjivim tvarima. Čisti kvarcni pijesak pruža dobru ocjeditost.

BIOPOST

SPECIJALNI SUPSTRAT ZA SADNJU VINOVE LOZE, VOĆAKA, UKRASNOG GRMLJA I BILJAKA.

 • daje kompletnu hranu biljci
 • potpuno je prirodan i bez kemijskih sastojaka
 • omogućuje brži rast te ljepši cvijet i veći plod

BIOKOMPOVIT TRAVA

SPECIJALNI SUPSTRAT ZA SIJANJE TRAVE I NADOSIJAVANJE TRAVNJAKA

 • Specijalni supstrat sa mješavinom kvarcnog pijeska, bijelog i crnog treseta.
 • 100% je prirodan bez kemijskih sastojaka.
 • Specijalni supstrat za sijanje i nadosijavanje trave na nogometnim terenima, golfovima, okućnicama…
 • Jedna vreća supstrata 50 l u sloju od 1 cm pokriva 4 m².

Naša maloprodajna trgovina nalazi se u Dunjkovcu u sjedištu poduzeća, te obuhvaća poljoprivrednu apotekuširokog spektra zaštitnih i drugih sredstava.

Osim supstrata Floragard i profesionalnih gnojiva Everris u ponudi možete pronaći i:

• Mineralna gnojiva
• Sredstva za zaštitu bilja
• Sjemenska roba
• Sadnice ukrasnog bilja
• Stočna hrana i premiksi
• Stočarska oprema
• Alati za vrt i poljoprivredu
• Folije za plastenike
• Voćarsko-vinogradarska oprema
• Sve ostalo što vam je potrebno u vašoj proizvodnji ili domaćinstvu.